MTÜ Vähiühing KAEV asutamiskoosolek toimus 17.veebruaril 2007.a.

KAEV on onkoloogilise ja hematoloogilise diagnoosiga haigete, nende lähedaste ja perekonnaliikmete vabatahtlik mittetulunduslik üle-Eestiline ühing.

KAEVu asutajaliikmed on vabatahtlikena tegutsenud juba 2004.aastast, kui algselt Põhja-Eesti Vähiühingu liikmetena hakkasime Hiiul asunud Onkoloogiakeskuse teabetoas kolmapäeva õhtuti kogemusnõustamist pakkuma. Hiljem muutus teabetoa töö tänu Põhja-Eesti Vähiühingu tollase esinaise Aino Paemurru eestvedamisele ja Vähiliidu toetusele igapäevaseks.

24.10.2004.a käivitasime KAEVu asutajaliikmete poolt administreeritava Eestis ainulaadse Vähifoorumi, pakkudes selle kaudu anonüümset kogemusnõustamist. Foorumi aitas üles seada ja luua ühinguliikme pereliige, kes oli tugiisikuna kogu tema ravitee kestel kuulnud unistusi sellise virtuaalse nõustamiskeskkonna vajadusest.

Esimene foorumi versioon langes paraku aga küberrünnaku ohvriks ning mõneks ajaks sattus löögi alla meie initsiatiiv ja entusiasm jätkamiseks. Kuna puudus ka varukoopia foorumi sisust, oli kaotatud hulk väärtuslikku materjali ja taastamatuid mõtteteri. 2007.a kevadel ühingu loomisest uut jõudu saanuna käivitasime tänaseni töötava uue foorumi, kus saatusekaaslastega omavahel ja kasutaja soovil anonüümselt jagada muresid ja rõõme, kordaminekuid ja kogemusi, jne.

Lisaks foorumi haldamisele ja kogemusnõustamisele korraldame ka seminare, koolitusi ja kokkusaamisi nii ühingu liikmetele kui ka teistele foorumikasutajatele. Traditsiooniks on kujunenud ühinguliikmetele korraldatavad meeleolukad ja haigusega ning ravijärgset toimetulekut soodustavad harivad-teraapilised suveseminarid koos Läänemaa Vähiühingu toredate liikmetega, osalemine Vähiliidu poolt korraldatavatel üritustel ning advendiaja alguse kohtumised.

Toimunud on erinevaid loovteraapilisi koolitusi ning toimetulekut soodustavaid ja silmaringi avardavaid loenguid. Näiteks oleme õppinud valmistama kevadisi lilleseadeid ja jõuluküünlaid, saanud kogemuse emotsionaalse tasakaalu saavutamisest saviteraapia kaudu ja muudest erinevatest kunstiteraapia vormidest jpm.