KAEV-u ja Läänemaa Vähiühingu traditsiooniline suvekoolitus

 

09.-10.juunil 2018 toimus juba 8-ndat korda MTÜ Vähiühing KAEV ja Läänemaa Vähiühingu ühine suvekoolitus Neti Puhkemajas.

Osalesime Shindo venitusharjutustes, arutlesime rehabilitatsiooniteenuse võimaluste üle, matkasime kajakkidega võrratul Saunja lahel ning nautisime head sööki, hingematvaid loodusvaateid ja teineteise seltskonda.

 

Ootame juba järgmist suvekoolitust!

 

***

EESTI VÄHILIIT                           

PRESSITEADE

7. mai 2018

 

7. mail tähistatakse Eestis ja kogu Euroopas Melanoomi Esmaspäeva. Eesti Vähiliit juhib tähelepanu, et viimase 10 aasta vältel on haigestumus melanoomi Eestis kasvanud lausa poole võrra.Mittemelanoomseid pahaloomulisi nahakasvajaid diagnoositi 2015.a Eestis 509 mehel ning 922 naisel. Eestis avastatakse aastas umbes 1430 nahavähi juhtu. Melanoomi uusi haigusjuhte esines 2015.a 105 mehel ja 167 naisel. 

 (allikas: www.tai.ee , Tervisestatistika ja –uuringute andmebaas).

 

Eesti elanike sagenev reisimine päikeserohketesse riikidesse ja sealne mõõdutundetu päevitamine ning noorte üha tihedam solaariumi külastamine on kasvatanud pidevalt nahavähki ja naha melanoomi haigestumist. Päikesevalgus on oluline, et toota organismile vajalikku D-vitamiini, see on vajalik ka kaltsiumi imendumiseks ja luude kasvuks. Kuid päikesega liialdamine, sealhulgas ka kunstpäikese ehk solaariumi kasutamine, aga suurendavad nahavähi ja melanoomi teket, samuti kiirendab see naha vananemist, vähendab immuunsüsteemi tõhusust ning põhjustab ka erinevaid silmahaigusi. 50-90% nahavähi juhtude põhjuseks on liigne ultraviolettkiirgus. Kuigi tegu on vähiga, mida on võimalik varakult avastada, on suremus nahavähki ja eelkõige melanoomi kõrge. On oluline märkida, et kuigi meestel esineb nahavähki poole vähem kui naistel, sureb neid sellesse haigusesse poole rohkem. Selle peamiseks põhjuseks on haiguse liiga hiline avastamine. Nahavähile pöörab Euroopas kõige suuremat tähelepanu organisatsioon Euromelanoma, mis asutati dermatoloogide poolt 1999. aastal Belgias. Tänaseks on aktiivsed 33 Euroopa riigi arstid, Eesti nende seas.  Euromelanoma eesmärkideks on elanike skriinimine melanoomi / nahavähi varajaste juhtude avastamiseks ja inimeste harimine nende tervisekäitumise eesmärgil, et hoida ära nahakasvajatesse haigestumist. Nahavähi ennetamiseks on oluline jälgida oma nahka ja muutuste korral sünnimärkides pöörduda kohe arsti poole. Tähtis on teada, varane haiguse avastamine tagab parima ravitulemuse. Mida väiksemate muutustega alustada ravi, seda lihtsam see on ja seda kindlamini saab terveneda.

Eesti Vähiliidu nahavähi liikuv diagnoosikabinet sõidab mööda Eestit ja Tartu Ülikooli Kliinikumi spetsialistid võtavad vastu patsiente. 

Vt informatsioon http://cancer.ee/a/diagnoosikabinetid/

 

Eesti Vähiliit, www.cancer.ee

e-post: 

 

 

Lisainformatsioon

http://cancer.ee/a/kuidas-valtida-melanoomi/

http://cancer.ee/a/nahavahk/

Vähiliidu nahavähi ennetusklipp: http://cancer.ee/filmid-ja-klipid/

 

Euromelanoma kampaania link: http://www.euromelanoma.org/intl/node/44

 

***

 

Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi varase avastamise kuu

Koostöös Eesti Vähiliidu ja Eesti Haigekassaga jätkub rinnavähi sõeluuringu kampaania, mille peamiseks eesmärgiks on kutsuda sihtrühma naisi sõeluuringule ning teadvustada inimestele, et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav.

2018. aastal saavad nimelise kutse uuringule aastatel 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968 sündinud ravikindlustatud naised.

Oluline on, et ka ilma kaebuste või sümptomiteta naised uuringul käiksid, sest rinnavähk varajases staadiumis endast märku ei anna.

Rinnavähk on kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja naistel. 2015. a diagnoositi vähiregistri andmetel Eestis 750 uut rinnavähijuhtu naistel ja 4 meestel. Viimastel aastatel on uute juhtude arv tõusnud umbes 10%. (Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas).

Rinnavähi sõeluuringu eesmärgiks on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis ning vähendada sel viisil haigusesse suremust ja tõsta haigete elukvaliteeti. Kui naine kuulub antud aasta uuringule kutsutavate sihtrühma, võib ta ka kutset ootamata uuringule registreeruda.

Sõeluuringule registreerimisel kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule tulekul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Ravikindlustust omavate naiste sõeluuringu eest tasub haigekassa. Ravikindlustuseta naised saavad osaleda uuringus tasudes selle eest ise vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale.

Sellel aastal on meie kampaania  fookuses kaugelearenenud rinnavähk.

Diagnoositud rinnavähi juhtudest  on viimases ehk neljandas  staadiumis 5-10%. Umbes kolmandik varases staadiumis diagnoositud rinnavähke võivad paraku edasi areneda ja jõuda siiretena mujale kehasse. Metastaseerunud ehk kehas mitmes piirkonnas siirdega rinnavähi puhul on tavaliselt kasvajad ka lümfisõlmedes, ajus, luudes või maksas.  Erinevalt varases staadiumis rinnavähi ravist, kus ravi eesmärgiks on kasvaja eemaldamine ning selle taastekke ja siirdumise ärahoidmine, ei ole kaugelearenenud rinnavähist paraku võimalik täielikult terveneda. Sellisel juhul on ravi eesmärgiks elulemuse pikendamine ja elu kvaliteedi säilitamine.

Väga oluline on, et naised hooliksid ka ise oma tervisest – külastaksid regulaarselt günekoloogi, perearsti ja kontrolliksid ise oma rindu st. teostaks rindade enesevaatlust üks kord kuus. Eesti Vähiliit soovitab naistele salvestada iPhone ja Androidi nutitelefonidele ka eestikeelne põhjalike juhenditega enesevaatluse tasuta rakendus. Rakendus on leitav: kasvaja.net/rinnavahk/

Naised, hoolige oma tervisest, käige regulaarselt kontrollis.

Lisainfot sõeluuringute ja maakondades sõitvate mammograafiabusside kohta leiate:

www.haigekassa.ee/et/liikuvate-mammograafiabusside-ajakava

www.haigekassa.ee/ennetus või klienditelefonil 669 6630,

http://cancer.ee/a/rinnavahk/

 

 

***
EESTI VÄHILIIDU PRESSITEADE „Kingi endale kindlustunne“
 

22.jaanuar 2018

Algab üle-euroopaline emakakaelavähi ennetamise nädal Eestis, millega Eesti Vähiliit ja Haigekassa juhivad naiste ja avalikkuse tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ning varase avastamise tähtsusele.

Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. Igal aastal saab Eestis ligikaudu 180 naist emakakaelavähi diagnoosi ning selle haiguse tagajärjel sureb umbes 70 naist. (Euroopas haigestub emakakaelavähki 60 000 ja sureb 30 000 naist aastas).

Haigestumuse risk on kõrgem 40.-50. eluaastates naistel, kuid haigestuda võivad ka nooremad. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10 kuni 15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetaval sugulisel teel leviva papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega. Kuivõrd vaktsiin ei anna täielikku kaitset peavad ka vaktsineeritud naised uuringutel regulaarselt osalema. Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia tegemas PAP-testi. Uuringutele kutsutakse 30–55-aastased ravikindlustatud naised iga 5 aasta järel.

2018. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1988, 1983, 1978, 1973, 1968 ja 1963.

Uuringul osalemiseks ei pea kutse saamist ära ootama,  uuringule võib registreeruda juba täna. Sõeluuringus osalemiseks tuleb helistada teile sobivasse teenust osutavasse tervishoiuasutusse, kus kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Haigekassa lepingupartnerite kontaktid emakakaelavähi sõeluuringu teenuse osas leiate haigekassa kodulehelt. Uuringule minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, kehtiva ravikindlustuse korral tasub uuringu eest haigekassa.

Naistearstid soovitavad emakakaelavähi ennetamiseks ja varaseks avastamiseks:

• regulaarset kontrolli naistearsti, perearsti või ämmaemanda juures

• emakakaelavähi sõeluuringul osalemist (vajalik ka juhul kui naine on HPV vastu vaktsineeritud)

• HPV kui peamise emakakaelavähi riskiteguri vastane vaktsineerimist enne suguelu algust.

Kui keegi naistest peaks kahtlema, kas sõeluuringule minna või mitte, siis peaks teadma,

et vähi sõeluuringutega saab pahaloomulisi kasvajaid avastada varakult, kasutada

tõhusaid ja tervist säästvaid ravimeetodeid ning pikendada tervena elatud elu.

·          Alates sellest aastast saavad end tasuta vaktsineerida HPV vastu kõik 12- kuni 14-aastased tütarlapsed.

  • Tütarlaste vaktsineerimine toimub koolis. Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab lapsevanemat ning küsib selleks nõusolekut vähemalt üks nädal enne plaanitavat vaktsineerimist.

Kingi endale kindlustunne, sest emakakaelavähk on ennetatav.

Naised, hoolige oma tervisest ja kontrollige end regulaarselt!

Sõeluuringute kohta on võimalik infot küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot

haigekassa kodulehelt : https://www.haigekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetus/vahi-soeluuringud-naistele ja haigekassa infotelefonil 669 6630.

Fakte emakakaelavähi kohta:

  • Iga aasta haigestub üle kogu maailma emakaelavähki umbes 500 000 naist, 250 000 sureb sellesse.
  • Euroopas haigestub emakakaelavähki 60 000 ja sureb 30 000 naist aastas, emakaelavähiga elavaid naisi on Euroopas üle 175 000.
  • Peaaegu iga emakakaelavähi juht oleks ennetatav täiskasvanud naiste sõeluuringutega ja neidude HPV vastase vaktsineerimisega.

Loe lisaks emakakaelavähi kohta Eesti Kolposkoopiaühingu veebilehelt www.emakas.ee ja Eesti Vähiliidu kodulehelt cancer.ee/emakakaelavahk-2/

Iga-aastaselt jaanuarikuus läbiviidava emakakaelavähi ennetamise nädala eestvedajaks on Euroopa Emakakaelavähi Assotsiatsioon (European Cervical Cancer Association – ECCA, www.ecca.info). ECCA peamisi rolle on:

  • tõsta teadlikkust emakakaelavähist ja selle ennetamise viisidest
  • aidata kaasa ja toetada organiseeritud rahvastikupõhiste ennetusprogrammide kasutuselevõttu ja rakendamist üle kogu Euroopa.

Lisainfo emakaelavähi ennetamise nädala kohta (ingl. k): www.ecca.info/prevention-week/the-cervical-cancer-prevention-week
ECCA Facebookis: www.facebook.com/cervicalcancerassociation

Allikas: Tervise Arengu Instituut – www.tai.ee

***

KAEV sai 17.02.2017 juba 10-aastaseks.

 

Sel puhul oli tagasihoidlik vastuvõtt 25.03.2017 ikka meile armsaks saanud Pirita Kloostris. 

 

Kohal olid enamik meie asutajaliikmetest ning ka praegused liikmed.

Kutsutud külalistena tänasime meie häid koostööpartnereid:

-          - Neti Puhkemaja (http://netipuhkemaja.edicypages.com/et)

-         -  Eesti Vähiliit (http://cancer.ee)

-          - Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus

-          - SA PERH Teabetuba

-          - Zone.ee

-        -   Pirita Klooster ja ema Riccarda

 

 

Täname külalisi, toetajaid, liikmeid ja kõiki foorumikülastajaid!

 

 

***