Hea Lasnamäe, Pirita, Maardu, Viimsi ja Jõelähtme elanik!

 

Meil on hea meel teada anda uue tasuta koduteenuse pilootprojekti käivitamisest Teie piirkonna elanikele.

Koduhospiits OÜ koostöös Hasartmängumaksu Nõukoguga viib perioodil 03.09.-16.11.2018 läbi pilootprojekti „Koduhospiitsi kompleksteenuse võimaldamine vähekindlustatud peredele“. Pilootprojekti eesmärk on selgitada välja, kas koduhospiitsi teenus toetab piisavalt perekondade toimetulekut terminaalfaasis lähedase hooldamisel ning vähendab seeläbi ebavajalikke kiirabiväljakutseid ning hospitaliseerimisi.

Pilootprojekti raames osutab Koduhospiits OÜ kokku 250 tundi tasuta koduhospiitsi kompleksteenust arvestusega kuni 10 tundi nädalas teenusevajadusega perekonna kohta Viimsi ja Jõelähtme vallas, Maardu linnas ning Tallinnas Pirita ja Lasnamäe linnaosades elavatele vähekindlustatud peredele.

Koduhospiitsi kompleksteenus on vajalik nende inimeste jaoks, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi ja kellel nende haiguse tõttu ei ole jäänud kaua elada. Koduhospiitsi töö eesmärgiks on võimaldada kaugele arenenud ja surmaga lõppeva haigusega inimesel elada oma kodus maksimaalselt täisväärtuslikku elu kuni surmani ning tagada talle väärikas ja rahulik elust lahkumine. Koduhospiitsi kompleksteenus hõlmab endas nii õendustegevusi, põetamist, isiku- ja koduabi, surija ja tema perekonna hingelist toetamist ja füüsilist abistamist, kriisi- ja leinatööd, asjaajamistel esindamist ning erinevate ametkondade vahelist võrgustikutööd. Koduhospiits OÜ teeb koduõendusteenuse osutamise osas koostööd TNP Konsultatsioonid OÜ ja SA EELK Diakooniahaiglaga ning loovteraapia osutamiseks MICREATIVE OÜga.  Ühtse meeskonnana töötavad koduhospiitsi kompleksteenuse osutamisel põetajad, liikumisjuhendaja, sotsiaaltöötaja, koduabilised, jpt. Võimalik on kasutada kodus juuksuri ja maniküüri teenuseid. Pakume kriisi- ja leinanõustamist.

Pilootprojekti raames tagame teenusesaajatele neile isikliku abivahendi kaardi taotlemise menetluse perioodiks vajadusel tasuta inkontinentsi tooteid ja põetusabivahendeid – mähkmeid ja imavaid aluslinu. Kokku jagame projekti raames 60 komplekti põetusabivahendeid.

Teenusele palume registreerida e-vormi teel siin - https://www.koduhospiits.ee/projektid

Registreerimisteate saabumise järgselt võtab Koduhospiits OÜ konsultant registreeritud perekonnaga ühendust leppimaks kokku kohtumine esmaseks hindamiseks. Esmase hindamise käigus selgitatakse perekonna kuuluvus projekti sihtgruppi – materiaalne olukord, hospiitsteenuse vajalikkus, kas kodused olmetingimused vastavad teenuseosutamiseks vajalikele tingimustele, jms.

Teenuse osutamiseks sõlmitakse perekonnaga teenuseleping ja allkirjastatakse teenuste saamise kinnitamise vorm.

Perioodil  19.11-23.11.2018  viiakse läbi tagasisideküsitlus, mille eesmärk on selgitada välja:

1. kas teenuseperioodil oli vajalik kiirabiväljakutse ja/või hospitaliseerimine ning millisel põhjusel?

2. kas teenuse saamine aitas vältida kiirabiväljakutset ja/või hospitaliseerimist?

Projektist tehakse kokkuvõte perioodil 26.11.-30.11.2018 ning selle tulemused avalikustatakse Koduhospiits OÜ kodulehel.