On väga kahju, kui Teid või Teie peret ootab ees ühe elutee loojang. Suremine on kurb teekond nii lahkujale kui ka tema lähedastele ning sellega toimetulek on tihti ilma kõrvalise abita raske. Lisaks surijale turvalise keskkonna loomisele, tema hingelisele valmisolekule ja leppimisele on vaja toetada ka lahkuja lähedasi.

Kuigi see kõik on raske ja valus, võib professionaalse abi kaasamine aidata Teil näha, et iga loojang oma lõplikkuses võib olla väärikas - olgu see siis ühe päeva õhtusse veeremine või terve elukaare lõppemine.

 

Dalai-laama on kirjutanud: „Surm on elu loomulik osa, millega meil kõigil tuleb varem või hiljem silmitsi seista. Näen kahte võimalust, kuidas eluajal surmasse suhtuda. Seda võib kas ignoreerida või vaadata tõele näkku, et kord tuleb meiligi surra, püüda selle üle selgesti järele mõelda ja sellest tulenevaid kannatusi võimaluste piires vähendada. Ent kummalgi moel ei ole ometi võimalik surma vältida. /…/

Vastsündinuna olime kõik täiesti abitud ja ilma teiste toe ja hooleta ei oleks me ellu jäänud. Ka surijad ei suuda ennast ise aidata, sellepärast on meie kohuseks nende piina ja hirmu leevendada ning aidata neil võimalikult rahulikult surra“ (Sogyal Rinpoche, „Tiibeti raamat elust ja surmast“).

 

Olen töötanud üle 14 aasta vabatahtliku kogemusnõustaja ning üle 5 aasta sotsiaaltöötajana haiglas ning selle aja jooksul olen nõustanud, abistanud ja toetanud tuhandeid vähihaigeid ning nende lähedasi.

Olen näinud nii rahulikke, turvaliselt ettevalmistatud loojanguid kui ka raskeid, üksildasi ja vaevarikkaid suremisi.

Olen aidanud loendamatul arvul loojanguperioode võimalikult turvaliseks teekonnaks muutmisel, kaasates selleks kõiki vajalikke olemasolevaid vahendeid – alates teenustest/toetustest kuni inimliku abini.

 

Loojanguperiood on nagu matk tundmatusse. Iga pikem matk koosneb väikeste teeradade läbimisest ning kõik matka etapid planeeritakse hiljemalt järgmisele teerajale astumisel. Teel ette tulevaid takistusi on lihtsam ületada, kui on teada takistuse olemus, on olemas plaan selle ületamiseks ning kaasa pakitud vajalikud abivahendid – olgu need siis tehnilised, füüsilised või teised inimesed, toetav meeskond.

Sarnaselt suuremale matkale minekuga vajab ka rahuliku loojangu teekond võimalikult head planeerimist ja tuge.

 

Lähtun oma töös ja tõekspidamistes holistlikust inimesekäsitlusest, mis peab võrdselt oluliseks nii inimese füüsilisi, psüühilisi, sotsiaalseid kui ka eksistentsiaalseid vajadusi.

Tahan luua koostöös vajaliku võrgustikuga ja meeskonnaga haigele võimalikult turvalise ja väärika võimaluse elada, aga ka võimalusel surra oma kodus.

Pean oluliseks aidata inimesel elada võimalikult täisväärtuslikult kuni viimase hingetõmbeni.

Väga oluliseks pean elust paratamatult lahkumas oleva inimese, tema pere ja lähedaste igakülgset toetamist.

 

 

Selleks:

-          abistame, juhendame ja esindame muuhulgas:

o   erinevate taotluste vormistamisel, sh töövõime hindamisel ja/või puude tuvastamisel:

o   isikliku abivahendi kaardi, liikumispuudega inimese parkimiskaardi taotlemisel;

o   erinevate riigi-, KOV ja kolmanda sektori asutuste teenuste, toetuste ja hüvitiste taotlemisel;

o   suhtlemisel erinevate ametiasutustega;

o   surma vormistamisel ja matuste korraldamisel.

-          tuleme appi, korraldades haigele kodus elamiseks väärikat ja turvatunnet pakkuvat:

o   järelevalvet;

o   kodu korrastamist, puude tuppa toomist, kütmist, jms;

o   toiduvalmistamist, toitmist, ravimite manustamist;

o   vajalike liikumis- ja põetusabivahendite, toidu või ravimite koju toomist.

-          nõustame ja toetame perekonda ja lähedasi nii kriisi- kui leinatöö raames.

 

Teenuseosutamise:

-          piirkond: Tallinn ja Harjumaa, kliendi kodus või mujal temale sobivas kohas

-          aeg: reeglina E-R 9-17, vastastikusel kokkuleppel võimalikud erisused

-          alus: hinnapakkumise alusel sõlmitud teenusleping ning esindamise vajadusel lihtkirjaline volitus (ei hõlma esindamist varalisteks tehinguteks)

 

Teenuseosutaja OÜ Jarolux on 2011.a loodud Eesti kapitalil põhinev konsultatsioonifirma. 2017.a algusest pakume konsultatsiooniteenust sotsiaalset toimetulekut toetavatel asjaajamistel.

 

Kontaktandmed:

Reg.nr:            12143644

e-post:             jarolux@online.ee

telefon:           56686477

 

IBAN:               EE052200221053006775